نماد اعتماد الکترونیکی وزارت صنعت و معدن ( اینماد ) دریافت و در بخش درباره ما درج گردید .